Jaarrekening 2018

Verkeer en openbare ruimte

Openbare ruimte

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 3.770.550
Gerealiseerd € 3.535.128
Afwijking € 235.422