Jaarrekening 2018

Ruimte en bouwen

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 1.537.403
Gerealiseerd € 6.009.157
Afwijking € -4.471.754