Jaarrekening 2018

Milieu en duurzaamheid

Milieu

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 4.510.863
Gerealiseerd € 4.867.433
Afwijking € -356.570