Jaarrekening 2018

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Cultuur

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 1.437.263
Gerealiseerd € 1.390.880
Afwijking € 46.383