Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Participatie

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 4.223.574
Gerealiseerd € 3.997.292
Afwijking € 226.282