Jaarrekening 2018

Verkeer en openbare ruimte

Verkeer

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 1.454.318
Gerealiseerd € 398.549
Afwijking € 1.055.769