Jaarrekening 2018

Ruimte en bouwen

Omgevingsrecht

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 960.808
Gerealiseerd € 1.170.009
Afwijking € -209.201