Jaarrekening 2018

Milieu en duurzaamheid

Riolering

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 2.076.337
Gerealiseerd € 1.753.047
Afwijking € 323.290