Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Inkomen

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 8.691.686
Gerealiseerd € 8.540.061
Afwijking € 151.625