Jaarrekening 2018

Milieu en duurzaamheid

Beleid Riolering

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Duurzame, doelmatige en efficiënte inzameling en afvoer van hemel- en afvalwater.

(Wet milieubeheer, Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken, Wet gemeentelijke watertaken en de Waterwet).

Belasting milieu

norm Water- en rioleringsplan 2016-2020 (WRP) in 2018

2018 : voldaan
2017 : voldaan
2016 : voldaan

Water- en rioleringsplan 2016-2020

Betreft regulier werk: het uitvoeren van de maatregelen/projecten conform het Water- en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020)

Bescherming volksgezondheid

norm Water- en rioleringsplan 2016-2020 (WRP) in 2018

2018 : voldaan
2017 : voldaan
2016 : voldaan

Water- en rioleringsplan 2016-2020

Betreft regulier werk: het uitvoeren van de maatregelen/projecten conform het Water- en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020).

Buffering en afvoermogelijkheden

norm Water- en rioleringsplan 2016-2020 (WRP) in 2018

2018 : voldaan
2017 : voldaan
2016 : voldaan

Water- en rioleringsplan 2016-2020

Betreft regulier werk: het uitvoeren van de maatregelen/projecten conform het Water- en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020).