Jaarrekening 2018

Milieu en duurzaamheid

Financiën Riolering

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

2.227

2.076

2.076

1.753

Baten

2.215

2.295

2.295

2.258

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

12

-218

-218

-505

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten

In het resultaatgebied Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de lasten  € 323.000 lager.Wegens een aanpassing voor de externe verslaggeving (BBV) is er een correctie gemaakt van € 357.000. Deze correctie vindt ook plaats in programma 11, waardoor deze per saldo geen effect heeft op het resultaat.
Hierdoor zijn de lasten in werkelijkheid € 34.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

Baten

In het resultaatgebied Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de baten € 37.000 hoger.  

Er zijn noemenswaardige verschillen.