Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Jeugd

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 8.346.837
Gerealiseerd € 8.380.383
Afwijking € -33.546