Jaarrekening 2018

Verkeer en openbare ruimte

Beleid Openbare ruimte

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Adequaat beheer van de openbare ruimte (Bron: Gemeentewet)

Onderhoudsniveau openbare ruimte

6 in 2018

2018 : 6
2017 : 6
2016 : 6
2015: 6

Schouw openbare ruimte

Betreft regulier werk in samenwerking met de WSD. Uitvoeren van de vastgestelde beheer- en beleidsplannen:

Onderhoudsniveau winkelgebieden

7 in 2018

2018 : 7
2017 : 7
2016 : 7
2015 : 7

Schouw openbare ruimte

Goede response op meldingen van inwoners m.b.t. openbare ruimte

Realisatie van een functioneel proces en systeem voor meldingen openbare ruimte

Het functioneel proces en systeem is gerealiseerd in 2018

Het project 'Verbetering van het proces meldingen openbare ruimte' is gereed en de toepassing is vanaf januari 2019 operationeel.