Jaarrekening 2018

Verkeer en openbare ruimte

Financiën Openbare ruimte

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

3.015

3.033

2.965

2.905

Baten

404

402

402

386

Stortingen in de reserves

925

854

805

630

Bijdragen uit de reserves

119

241

31

Saldo na bestemming

3.536

3.365

3.127

3.119

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten

In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de lasten € 60.000 lager.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 23.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • lager elektriciteitsverbruik openbare verlichting ( € 66.000 voordelig)
  • hogere kosten onderhoud bomen door stormschade (€ 41.000 nadelig)

De loonkosten zijn € 37.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de baten € 16.000 lager. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.