Jaarrekening 2018

Paragraaf Subsidies

Grondslag

Naam van gesubsidieerden

Werkelijk 2017

Begroting 2018 incl. wijzigingen

Werkelijk 2018 *1

Met ingang van de programmabegroting 2019 is deze paragraaf anders ingericht ten behoeve van het inzicht. Deze vorm wordt voortgezet bij de jaarrekening 2018.

Subsidies

Subsidies

Subsidieregeling maatschappelijke evenementen 2017

Cultuurorganisaties, waaronder:

29.725

30.450

29.350

Carnavalsfederatie

9.350

Stichting cultuurpassie

7.500

Oranjevereniging

6.000

Comite herdenkingen Best

6.500

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport

Jeugd-sportverenigingen Best, waaronder:

31.169

31.465

33.163

Mixed Hockeyclub Best

7.623

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis

1.320

Badmintonclub Alouette

649

Handboogvereniging Bosjagers

220

Tennisvereniging Smashing '89 

1.518

Tennisvereniging Ltvb

209

Volleyvereniging VVC Best

1.287

Voetbalvereniging Wilhelminaboys

5.500

Judovereniging Sandokan

2.233

Reddingsbrigade Best

1.197

Voetbalvereniging Best Vooruit

6.083

Handbalvereniging Aristos

704

Gymnastiekvereniging Best

4.620

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport

Trainingskosten zwemvereniging Brabantse Dolfijnen

20.791

21.315

19.733

Nadere regeling subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring

Muziek-, dans- en dramaonderwijs, waaronder:

307.067

320.191

324.140

In2dance Best

8.090

040muziek Verbruggen

1.200

Harmonie Caecilia

12.828

Key4music

102.200

Dans a lon

29.481

Musicalcool

5.934

Dansschool Batico

2.654

Cultuurspoor

161.753

Subsidieregeling amateurkunsten 2017

Cultuurorganisaties, waaronder:

50.760

51.521

51.331

Lidwina concert

3.000

Toneelvereniging Narrekap

4.500

Seniorenkapel Best

800

Fotogroep Best

533

Spirit in concert

2.350

Stichting cultuurpassie

6.925

Gemengd koor Best

3.200

Symfonie Orkest

6.500

Kunstroute Best

1.000

Harmonie Caecilia

9.736

Stichting Ons Eygen Landt

12.632

Oranjevereniging - terugbetaling 2017

-1.495

Charles Dickens - inclusief terugbetaling 2017

1.650

Subsidieregeling amateurkunsten 2017

Lokale Omroep Best

32.410

15.870

16.049

Nadere regeling stimuleringsregeling toerisme en recreatie

Bevordering toerisme

1.000

15.230

1.475

Subsidieregeling erfgoed 2016

Subsidieregeling erfgoed, waaronder:

1.950

7.105

4.000

Brandweer personeelsvereniging

2.000

Stichting Natuurprojecten Liempde 

750

Dye van Best

1.250

Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarangementen 

Voorschoolse voorzieningen, waaronder:

451.350

538.827

348.862

Kinderopvang Little people 

100.700

Korein kinderplein

130.150

Kinderopvang Partou

98.800

Kinderopvang Bambino

15.200

Zuidzorg

4.012

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo (welzijnfonds)

Welzijnsfonds

4.000

20.300

3.565

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

Vrijwilligersorganisaties, waaronder: (> € 1.000)

94.885

102.070

90.668

Rode Kruis

4.952

Gehandicapten platform

3.550

Bewonersoverleg Salderes

1.000

Bewonersoverleg Heuveleind

1.990

Bewonersoverleg Leeuwerik

1.000

Bewonersoverleg Kantonnier

1.160

Bewonersoverleg Best Oost

1.725

Bewonersoverleg Hoge Akker

1.125

Bewonersoverleg Naestenbest

1.250

Bewonersoverleg Wilhelminadorp

3.100

Stichting zomerkamp Best

2.100

Vrijwilligers thuiszorg

4.000

Stichting Avond- uit

4.500

Goeb

2.175

Scouting Best

4.800

Stichting wetswinkel Best

3.000

Islamitische stichting Nederland

4.600

PVGE 

5.000

KBO afdeling Best

6.000

Algemene hulpdienst

4.240

Scouting frama

3.000

Samenspraak Best

2.300

Seniorenraad

5.675

Stichting caroussel

12.462

Helpinghands4you

5.000

Subsidies sociaal domein

De Lumens Groep

500.629

508.792

532.755

Bureau Halt

35.445

36.030

35.445

Humanitas (Home-start)

28.900

28.900

28.400

Welzijn Best Oirschot

1.205.736

1.198.300

1.166.452

Stichting Zuidzorg (Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel)

52.341

35.763

27.141

GGD Intensivering extra zorg - pedagogische advisering

99.000

97.324

90.000

Stichting Best Onderwijs

19.300

4.639

19.300

Stichting Leergeld

88.000

89.320

110.000

Voedselbank Best

8.500

8.500

8.500

Buurthuis Vlinderhei

19.264

13.750

13.750

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.300

6.500

6.500

Alzheimer Zuidoost-Brabant

9.515

9.515

9.515

Stichting Zelfhulpnetwerk

12.738

10.895

12.500

Lions Club dementie

0

5.000

5.000

Lokaal gezondheidsbeleid

0

20.300

10.000

Overige subsidies

Gemeente Eindhoven (Veiligheidsfonds)

7.295

7.295

7.374

Stichting Cultuurspoor Best (bibliotheek)

528.640

534.120

528.640

Stichting CultuurSpoor Best (cursusaanbod welzijn)

51.000

51.765

51.000

Monumentensubsidie

0

16.500

0

Schoolsportolympiade

4.800

4.872

4.800

Schoolsportkennismaking

1.500

1.675

0

Centrummanagement

94.692

108.497

105.920

Stichting Best Gezellig

17.000

17.000

17.000

Totaal

Totaal

3.815.702

3.969.596

3.712.328

Op de website staan de verleende subsidies 2018 vermeld:

*1 De subsidies over 2018 zijn nog niet allemaal definitief vastgesteld. 

verleende subsidies 2018

ga terug