Jaarrekening 2018

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

Dit betreft in de gemeente Best de volgende functionarissen:

bedragen x € 1

M.J.H.J. Baijens

C.M.M. Noordman

M. Mesdag

Functiegegevens

Raadsgriffier

Gemeentesecretaris

Interim raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01/31-12

01-01/31-12

01-12/31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

0,92

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

nee

Bezoldiging 2018

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 83.965

€ 112.044

€ 8.311

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 13.653

€ 17.914

€ 0

Subtotaal

€ 97.618

€ 129.958

€ 8.311

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 189.000

€ 189.000

€ 14.714

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2018

€ 97.618

€ 129.958

€ 8.311

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01/31-12

01-01/31-12

Deeltijdfactor 2017 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 84.660

€ 113.788

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 12.542

€ 16.708

Subtotaal

€ 97.202

€ 130.496

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 181.000

€ 181.000

Totale bezoldiging 2017

€ 97.202

€ 130.496

bedragen x € 1

M. Mesdag- Blom

Functiegegevens

Raadsgriffier

Kalenderjaar

2018

2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar

01-01/30-11

01-12/31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

11 maanden

1 maand

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 182

€176

Individueel toepasselijke maximum gehele periode

€ 265.600

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 72.651

€ 6.181

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand
1 t/m 12

      € 78.832

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

Totale bezoldiging

€ 78.832

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
In het jaar 2018 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband gedaan aan
topfunctionarissen binnen de gemeente Best. Aan overige medewerkers zijn geen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband gedaan welke de WNT norm voor 2018 overschrijden.

ga terug