Jaarrekening 2018

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES

Omschrijving

Res.
gebied

Product

2018
gewijzigde
begroting

2018
realisatie

2018
afwijking

Totaal saldo van baten en lasten

-2.513.358

-4.066.800

1.553.442

Bijdragen uit reserves  - incidenteel

Programma 1

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

1.1

01.02

786.000

786.000

0

786.000

786.000

0

Programma 3

Biijdrage uit vrije algemene reserve

- Slowlane, storting in DR Slowlane (W13)

3.1

03.02

1.016.500

0

1.016.500

- Centrumontsluiting, corr DR openbare ruimte (W13 + W14)

3.2

03.07

126.500

26.445

100.055

- Leeuwerik, corr DR openbare ruimte (W13)

3.2

03.07

75.000

0

75.000

1.218.000

26.445

1.191.555

Programma 4

Bijdrage uit de vrije algemene reserve

- onderzoek verleggen hoogspanningsleidingen (W05 + W14)

4.1

04.02

0

0

0

0

0

0

Programma 5

Bijdrage uit dekkingsreserves Zweef- en Wildheuvel

- Afwikkeling dekkingsreserve (R324) (W13 verk. schoolwon.)

5.1

05.08

537.933

0

537.933

- Afwikkeling dekkingsreserve (R326) (W13 verk. schoolwon.)

5.1

05.08

562.067

0

562.067

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Vergunningen ivm verkoop Wild-/Zweefheuvel (W13/18)

5.1

05.08

12.327

0

12.327

1.112.327

0

1.112.327

Programma 6

Bijdrage uit de vrije algemene reserve

- Bijdrage aan Best Bijzonder (W05 + W14)

6.2

06.17

0

0

0

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

- Investering discuskooi tlv reserve buitensport (W11)

6.2

06.08

4.000

0

4.000

- Recht van opstal diverse sportverenigingen (W05 + W14)

6.2

06.12

13.500

3.090

10.410

Bijdrage uit algemene culturele reserve

- Kunstwerk Dijkstraten (W12 + W14)

6.1

06.04

2.000

1.829

172

19.500

4.918

14.582

Programma 7

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

- Initiatieven transformatie Sociaal Domein (W13)

7.3

07.05

72.295

72.295

0

- Tijd. uitbr. Fin. (toename adm.lasten jeugdhulp en Wmo)

7.4

07.08

55.000

55.000

0

- Tijd. uitbreiding GW (extra inzet kwaliteit jeugd en Wmo)

7.4

07.08

60.000

60.000

0

- Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein)

7.4

07.08

68.000

68.000

0

255.295

255.295

0

Programma 9

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Initiatieven duurzaamheid (W13 + W14)

9.1

09.02

87

0

87

- Stimulering duurzaamheid (W13 + W14)

9.1

09.02

0

0

0

87

0

87

Programma 10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Landschapsfonds (W05 + W14)

10.1

10.01

0

0

0

- Landschapsfonds (W13 + W14)

10.1

10.01

0

0

0

- Landschapsfonds (W11)

10.1

10.01

56.020

5.379

50.641

- Reconstructie buitengebied (W05 + W14)

10.1

10.01

0

0

0

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

10.1

10.11

268.144

0

268.144

- Mutatie nadelig saldo GREX ttr 2018 (W11)

10.1

10.11

93.668

0

93.668

417.832

5.379

412.453

Programma 11

Bijdrage uit dekkingsreserves:

- Best Wijzer, R330 (W07)

11.1

11.02

1.074.001

1.074.001

0

- Best Wijzer, R341 (W07)

11.1

11.02

546.510

546.509

1

- Todo, R311 (W07)

11.1

11.02

1.082.596

1.082.596

0

- Wildheuvel 13, R307 (W11)

11.1

11.02

36.699

0

36.699

- Wildheuvel 15, R308 (W11)

11.1

11.02

36.699

0

36.699

- Wildheuvel 1, R309 (W11)

11.1

11.02

84.448

0

84.448

- H. Hartstraat 1, 1a (W14)

11.1

11.02

228.969

228.969

0

Bijdrage uit vrije algemene reserve, wijz dekking (W07)

11.1

11.02

75.000

0

75.000

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties

- Storting in de vrije algemene reserve

11.1

11.02

0

6.610.001

-6.610.001

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Storting in de risicoreserve grondexploitaties (W01)

11.1

11.02

1.239.000

1.239.000

0

- Overhevelingen 3e firap 2017 (W05)

11.1

11.02

1.733.200

1.733.200

0

- Overhevelingen van 2017 naar 2018 (W13)

11.1

11.02

278.339

278.339

0

- Dekkingsres. MFA Dijkstraten 

11.1

11.02

624.024

- Dekkingsreserve MFA Dijkstraten (W13)

11.1

11.02

2.871.980

32.123

-26.362

- Lagere storting in VAR MFA Dijkstraten (W11)

11.1

11.02

-3.490.243

- Terraweg 2e ontsluitingsweg (W13) stort in dekk res OR

11.1

11.02

17.817

30.321

-12.504

- Reconstructie Naastenbest (W13) stort dekk res OR

11.1

11.02

228.521

23.125

205.396

6.667.560

12.878.183

-6.210.623

Programma 12

Bijdrage uit de vrije algemene reserve

- Verplichtingenadministratie (W05 + W14)

12

12.04

0

0

0

- Digitale archiefexpertise, wijziging dekking (W07)

12

12.03

75.000

0

75.000

- Opschonen archiefblok 2000-2009 (W13 + W14)

12

12.03

23.666

24.938

-1.272

- Digitaliseren bouwvergunningen (W13 + W14)

12

12.03

0

0

0

- Module audioverslaglegging (W08 + W14)

12

12.03

0

0

0

Bijdrage uit de reserve sociaal domein:

- Ondersteuning archief sociaal domein 

12

12.03

48.000

48.000

0

- Digitale archiefexpertise / procesondersteuning (+ W07)

12

12.03

0

0

0

146.666

72.938

73.728

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

10.623.267

14.029.158

-3.405.891

Bijdragen uit reserves  - structureel

Programma 2

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

2.1

02.01

12.685

12.685

0

12.685

12.685

0

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

3.1

03.03

31.805

31.805

0

Dekkingsres. Slowlane

3.1

03.02

24.213

Correctie DR Slowlane 2018 (W11)

3.1

03.02

-25.813

0

-1.600

Bijdrage uit dr openbare ruimte, overdekt Boterhoek (W11)

3.1

03.02

1.601

1.601

0

Bijdragen uit de reserve wegbeheer:

- Afschrijvingslasten investeringen activastaat

3.2

03.04

23.333

4.205

19.128

- Rehabilitatie en planmatig ond. wegbeheerplan (+W11)

3.2

03.04

0

0

0

Dekkingsres. Slowlane (verl. fietspad Ekkersw.)

3.2

03.08

1.600

0

1.600

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

- Onderhoud vervanging groen conform IBOR

3.2

03.13

15.038

0

15.038

71.777

37.611

34.166

Programma 4

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

4.1

04.02

5.994

5.994

0

Dekkingsres. restauratie molen 

4.1

04.02

7.612

7.612

0

Dekkingsres. H.Hartstraat 1 (+ corr. W11)

4.1

04.02

2.604

2.604

0

16.210

16.210

0

Programma 5

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

5.1

05.08

19.798

19.798

0

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

5.1

05.08

21.085

21.085

0

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

5.1

05.08

5.121

5.121

0

Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool, Emmalaan 25

5.1

05.08

4.197

4.197

0

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

5.1

05.08

55.219

55.219

0

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

5.1

05.08

11.858

11.858

0

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

5.1

05.08

29.495

29.495

0

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

5.1

05.08

31.045

31.045

0

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

5.1

05.08

57.481

57.481

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

5.1

05.08

4.637

4.637

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

5.1

05.08

2.248

2.248

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

5.1

05.08

7.161

7.161

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

5.1

05.08

6.358

6.358

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

5.1

05.08

1.656

1.656

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

5.1

05.08

4.923

4.923

0

262.282

262.282

0

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

6.1

06.01

7.917

7.917

0

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

6.2

06.08

22.426

22.426

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit (+ W11)

6.2

06.08

29.779

27.117

2.662

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit (+ W11)

6.2

06.09

77.646

77.646

0

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

6.2

06.09

31.132

31.132

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

6.2

06.09

10.338

10.338

0

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

6.2

06.09

44.143

44.143

0

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1

6.2

06.10

12.295

12.295

0

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

6.2

06.10

147.205

147.205

0

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

6.2

06.10

3.286

3.286

0

Dekkingsres. overdekt zwembad

6.2

06.11

2.269

2.269

0

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

- Renovatie/verv. cf planning (Naastenbest) (+ corr. W11)

6.2

06.08

0

0

0

- Renovatie / verv. cf  planning (Leemkuilen) (+ corr. W11)

6.2

06.09

0

0

0

Bijdrage uit reserve speelelementen:

- Repareren en vervangen speelelementen

6.2

06.18

33.739

0

33.739

422.175

385.773

36.402

Programma 7

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

7.3

07.05

3.834

3.834

0

Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173

7.3

07.06

40.372

40.372

0

Dekkingsres. Bestwijzer

7.3

07.06

36.116

36.116

0

Dekkingsres. Jongerencentrum (+ corr. W07)

7.4

07.07

0

0

0

80.322

80.322

0

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

11.1

11.01

157.545

157.545

0

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

9.164

9.164

0

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

2.774

2.774

0

- Renovatie dak Wilhelmina Boys (W13/18)

11.1

11.02

9.368

0

9.368

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Vrijval middelen grondexploitatie

11.1

11.02

820.000

820.000

0

998.851

989.483

9.368

Programma 12

Herwaarderingsreserve gemeentehuis

12

12.02

207.968

203.490

4.478

Dekkingsreserve gemeentehuis

12

12.02

12.706

12.706

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

12

12.02

16.036

16.036

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis

12

12.02

36.804

36.804

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

12

12.02

3.263

3.263

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

12

12.10

29.813

29.813

0

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

12.1

12.01

74.004

74.004

0

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Kosten automatisering

12

12.03

819.396

423.744

395.652

1.199.990

799.860

400.130

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

3.064.292

2.584.227

480.065

Totaal bijdragen uit reserves

13.687.559

16.613.385

-2.925.826

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 3

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsreserve Slowlane (W13/18)

3.1

03.02

-1.016.500

0

-1.016.500

Storting in dekkingsreserves:

- Centrumontsluiting, DR openbare ruimte (W13 + W14)

3.2

03.07

-126.500

-26.445

-100.055

- Leeuwerik, DR openbare ruimte (W13/18)

3.2

03.07

-75.000

-75.000

-1.218.000

-26.445

-1.191.555

Programma 5

Storting in vrije algemene reserve:

- Verkoop schoolwoningen Wild-/Zweefheuvel (W13)

5.1

05.08

-1.100.000

0

-1.100.000

- Verkoop schoolwoningen Wild-/Zweefheuvel (W11)

5.1

05.08

-135.000

0

-135.000

-1.235.000

0

-1.235.000

Programma 10

Storting in risicoreserve grondexploitaties:

- Winstafdracht Schutboom (W11)

10.1

10.11

-20.821

-21.246

425

- Winstafdracht Broekstraat (+ W11)

10.1

10.11

0

-46.311

46.311

- Mutatie verliesvoorziening grondexploitaties

10.1

10.11

0

-42.879

42.879

Storting in vrije algemene reserve:

- Afdracht i.v.m. natuurcompensatie 

10.1

10.01

0

-6.644

6.644

- Afdracht i.v.m. natuurcompensatie 

10.1

10.11

-56.020

0

-56.020

-76.841

-117.079

40.238

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Best Wijzer aankoop, courant vastgoed (W07)

11.1

11.02

-1.074.001

-1.074.001

0

- Best Wijzer bouwkundig, courant vastgoed (W07)

11.1

11.02

-546.510

-546.509

-1

- Todo, courant vastgoed (W07)

11.1

11.02

-1.082.596

-1.082.596

0

- Wildheuvel 13 (W11)

11.1

11.02

-36.699

0

-36.699

- Wildheuvel 15 (W11)

11.1

11.02

-36.699

0

-36.699

- Wildheuvel 1 (W11)

11.1

11.02

-84.448

0

-84.448

- Dekkingsreserve H. Hartstraat 1, 1a (W14)

11.1

11.02

-228.969

-228.969

0

- Bijdrage uit de risicoreserve grondexploiutaties

11.1

11.02

0

-6.610.001

6.610.001

Storting in risicoreserve grondexploitaties

- Bijdrage uit vrije algemene reserve (W01)

11.1

11.02

-1.239.000

-1.239.000

0

Storting in Reserve Sociaal Domein, wijz dekking (W07)

11.1

11.02

-75.000

0

-75.000

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsreserve openbare ruimte (W13) 2e ontsl Terraweg

11.1

11.02

-17.817

-30.321

12.504

- Dekkingsreserve openbare ruimte (W13) rec Naastenbest

11.1

11.02

-228.521

-23.125

-205.396

- DR buitensport Renovatie dak Wilhelmina Boys (W13)

11.1

11.02

-9.368

0

-9.368

- Dekkingsres. MFA Dijkstraten

11.1

11.02

-624.024

- Dekkingsreserve MFA Dijkstraten (W13)

11.1

11.02

-2.871.980

-32.123

26.362

- Lagere storting in DR MFA Dijkstraten (W11)

11.1

11.02

3.490.243

-4.665.389

-10.866.644

6.201.255

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-7.195.230

-11.010.168

3.814.938

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie (+ corr. W11)

3.2

03.04

-503.685

-503.685

0

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

3.2

03.13

-100.000

-100.000

0

-603.685

-603.685

0

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.08

-75.000

-75.000

0

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.09

-75.000

-75.000

0

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.18

-49.893

-49.893

0

-199.893

-199.893

0

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11.1

11.01

-3.517

-3.517

0

-3.517

-3.517

0

Programma 12

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

12.1

12.03

-509.601

-509.601

0

-509.601

-509.601

0

Totaal stortingen in reserves - structureel

-1.316.696

-1.316.696

0

Totaal stortingen in reserves

-8.511.926

-12.326.864

3.814.938

Totaal mutaties reserves

5.175.633

4.286.521

889.112

Geraamde resultaat

2.662.275

219.721

2.442.554

ga terug