Jaarrekening 2018

Overhead

Dit programma omvat het overzicht van de kosten van overhead gebaseerd op artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 8.907.077
Gerealiseerd € 9.038.417
Afwijking € -131.340
ga terug