Jaarrekening 2018

Onderwijs

Dit programma omvat het bevorderen van het behalen van een startkwalificatie, de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het primair onderwijs en een goede spreiding van onderwijshuisvesting.

De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Onderwijs:

  • Regisserend en/of meewerkend: als het gaat om het monitoren van vastgesteld beleid dat partners uitvoeren, zoals bij de uitvoering van passend onderwijs of onderwijshuisvesting.
  • Faciliterend: stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Bijvoorbeeld de organisatie van de interne zorgstructuur binnen het primair onderwijs.

Participatie
Bij initiatieven door inwoners of bedrijven verstrekt de gemeente informatie en/of denkt mee als de initiatiefnemer dat wenst (overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering organiseert de gemeente participatie (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven).

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 2.654.333
Gerealiseerd € 1.322.974
Afwijking € 1.331.359
ga terug