Jaarrekening 2018

Ruimte en bouwen

Beleid Omgevingsrecht

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Een goede fysieke leefomgeving op het gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en milieu. (Omgevingswet)

Aantal vergunningen dat zonder wettelijke toets (van rechtswege) is verleend:

0 in 2018

2018: 0
2017: 0
2016: 0

Squit XO

Ingekomen aanvragen en meldingen zijn binnen de wettelijke termijnen behandeld.