Jaarrekening 2018

Ruimte en bouwen

Financiën Omgevingsrecht

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

877

932

961

1.170

Baten

1.016

735

885

879

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

-139

197

76

291

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten

In het resultaatgebied Omgevingsrecht zijn de lasten  € 209.000 hoger.Exclusief loonkosten zijn de lasten € 66.000 lager.

Het belangrijkste verschil:

  • Afrekening 2017 van de ODZOB (€ 47.000 voordelig)

De loonkosten zijn € 275.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

In het resultaatgebied Omgevingsrecht zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.