Jaarrekening 2018

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 3.092.655
Gerealiseerd € 2.742.898
Afwijking € 349.757