Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Wmo

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 9.402.238
Gerealiseerd € 9.487.921
Afwijking € -85.683